Frigoline Group

info@frigolinegroup.com

İletişim

GİZLİLİK POLİTİKASI

Frigoline Group, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Frigoline Grup sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanyalar, müşteri profillerine özel promosyon faaliyetlerinin tasarlanması ve spam e-postaların önlenmesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmaları amacıyla yalnızca Frigoline Grup bünyesinde kullanılmaktadır.

Frigoline Group, teklif formlarından topladığı bilgileri ziyaretçinin haberi veya aksi bir durum olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışında hiçbir sebeple ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Frigoline Grup, e-posta adresleri ve teklif formlarında istenen kişisel bilgiler dışında, site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgi içermeyen bu istatistiksel veriler, Frigoline Grup müşterilerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla Frigoline Grup iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Müşteri bilgileri ancak resmi makamlarca bu bilgilerin usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere yalnızca Müşteri erişebilir ve bu bilgileri yalnızca Müşteri değiştirebilir. Başkalarının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Teklif sayfasında istenen kişisel bilgileriniz, firmamızdan teklif talep eden siz değerli müşterilerimizin güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla Frigoline Grup veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu sayede firmamız ile bilgisayarınız arasındaki tüm işlemlerin Frigoline Group arayüzü üzerinden gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ziyaretçimiz Frigoline Grup’a başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin veya yok edilmesinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Frigoline Grup yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda gerekçeli olumlu/olumsuz cevabını yazılı veya dijital ortamda verebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifeye göre ücret alınması mümkündür.