Gizlilik Politikamız

Gizlilik PolitikamızDeğerli Frigoline Group Ziyaretçimiz,


    Frigoline Group, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.
    Frigoline Group sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine        yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Frigoline Group bünyesinde kullanılmaktadır.
    Frigoline Group, teklif formlarından topladığı bilgileri, söz konusu ziyeretçinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari        amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
    Frigoline Group, e-posta adresleri ve teklif formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
    Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Frigoline Group müşterilerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla Frigoline Group iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
    Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda        olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu        bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
    Teklif sayfasında istenen kişisel bilgileriniz, firmamızdan teklif isteyen siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Frigoline Group veya ona hizmet veren        şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde tüm işlemlerin Frigoline Group arayüzü üzerinden firmamız ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
    Ziyaretçimiz, Frigoline Group’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
    Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
       haklarına sahiptir.
    Frigoline Group, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel        Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.