Frigoline Group

info@frigolinegroup.com

İletişim

SANDVİÇ PANELLER

SANDVİÇ PANELLER

SANDVİÇ PANELLER

Enerjinin giderek daha pahalı hale geldiği günümüzde, duvarlardan ısı kazancının mümkün olduğunca düşük tutulması önemli bir fayda sağlar. Bunun gerçekleştirilebilmesi için duvarlar, tavan ve zeminde ki toplam ısı transfer katsayılarının mümkün olduğunca düşük olması gerekir. Uygulamanın şekli, ısı geçiş alanını ve mevsimsel iç-diş sıcaklıklarını önceden belirler.

Duvar kazancının hesaplanabilmesi için aşağıdaki değerlerin belirlenmesi gerekir:

i. Yalıtım kalınlığı ve cinsi,

ii. Yapı konstrüksiyonu,

iii. Soğutulacak hacmin fiziksel ölçüleri,

iv. Soğutulacak hacmin ve dışındaki hacimlerin sıcaklıkları ile güneş ışınlarının etkisi.

Yalıtım kalınlığını artırarak soğutma yükünü ve toplam ısı transfer katsayısını azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, yalıtım kalınlığını aşırı derecede yükseltmek hem ilk yatırım maliyetini artıracak hem de odanın faydalı hacmini azaltacaktır. Bu nedenle, çoğu zaman belirli iç sıcaklık seviyelerine göre yalıtım kalınlıkları çizelgeleri önerilmektedir.

Soğutulacak hacmin dış ve iç sıcaklıklarının belirlenmesi, soğutma yükünün hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Dünya genelinde kullanılması gereken dış sıcaklıklar değişiklik göstermektedir. İç sıcaklıkların belirlenmesinde, soğutulacak ürün ve oda hacminin kullanım amacı dikkate alınır. Soğuk odada saklanacak ürünlerin gerektirdiği oda sıcaklığı, soğuk oda uygulamalarında kullanılmalıdır. Gıda muhafaza koşulları isimli makalemizde, değişik gıda maddelerinin muhafaza sıcaklıkları, oda nemi, muhafaza süresi, içinde ki su miktarı, donma noktası, donma öncesi ve sonrası ısınma ısıları ve donma ısısı verilmektedir. Her zaman hatırlanmalıdır ki verilen değerler ortalama değerler olup, yetişme yeri ve türüne göre değişebilir.

Isı yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılan sandviç paneller birçok alanda tercih edilir. Yapı sektöründe iç ve dış cephelerde, çatılarda ve duvarlarda kullanılmaktadır. Özellikle endüstriyel olarak soğuk hava depoları, atölyeler ve showroomlar gibi ticari yapılarda kullanılmaktadır. Taşımacılık sektöründe özellikle soğuk zincir taşımacılığı için sandviç panel kullanımı oldukça yaygındır. Kamyon ve treyler kasaları, konteynerler, tren vagonları ve gemi konteynerleri gibi taşımacılık araçlarında kullanılırlar. Enerji sektöründe güneş enerjisi santralleri, rüzgâr türbinleri ve diğer enerji üretim tesislerinde de çatı ve duvarlarda kullanılmaktadır. Tarım sektöründe hayvan barınakları ve depolama alanlarında kullanılmaktadır. Tarım sektöründe et, süt ve diğer ürünlerin depolanması için kullanılan soğuk hava depolarında da yaygın olarak kullanılır. Spor ve eğlence sektöründe çatılarında, tribünlerde ve diğer alanlarında; stadyumlar, kapalı spor salonları ve diğer eğlence tesislerinde kullanılmaktadır. Reklam panoları, havaalanları, hastaneler, okullar, oteller, hijyen sağlanması amaçlanan alanlar (temiz odalar) ve birçok diğer yapılarda da kullanılabilmektedirler.

Sandviç panellerin, inşaat süreci önemli ölçüde daha ucuz, daha hızlı ve oldukça basittir. Çok az bileşim noktası olduğu için montaj çok kolaydır. Bu bileşim noktaları eril ve dişil formda, kilitli ve kilitsiz yapıda olarak adlandırılır. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak, kesintisiz hatlardan üretilen sandviç paneller, mühendisliği ve kalite kontrolü önceden fabrikada yapılır. İstediğiniz ölçülerde, yalıtım tipinde ve renkte tasarlanabilir ve birbirlerine tam uyumlu olarak montaja hazır teslim edilir.

Mineral yün, EPS, PUR ve PIR gibi ısı yalıtım malzemeleri sandviç panellerde yüksek ısı yalıtımı sağlar. Sandviç panellerle yapacağınız ısı yalıtımı, ısı hareketleri ve yoğuşmadan kaynaklanan küf ve nem gibi sorunları önler ve yapılarınızın uzun ömürlü olmasını sağlar. Sandviç panellerde yalıtım malzemesinin kalınlığı, yük taşıma kapasitesi, çevre koşulları, yapının kullanım amacı ve ısı yalıtım değeri dahil olmak üzere bir dizi faktörün kullanılır.

Yangın yalıtımı için uygun sandviç panel seçerseniz, olası bir yangın durumunda bina içinde ve çevresinde yangının büyümesini geciktirmiş ve can ve mal güvenliğini korumuş olursunuz. Yangın yalıtımı için PIR dolgulu sandviç paneller veya Mineral Yünlü veya FM onayı bulunan, yangına dayanma süresini ve yangına karşı direnci gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

Sandviç paneller hem hava hem de su sızdırmaz. Bu sayede odanızda ısı kaybı olmaz. Böylece ısıtma ve soğutmayı kontrol altına alırken enerji verimliliğini sağlanmış olur. Aynı zamanda gürültülü alanlardan yayılan sesi azaltmak ve istenmeyen sesleri dışarıda bırakmak için ses yalıtımı yapılmaktadır. Çatı ve cephelerde kullanılan akustik özellikli sandviç paneller, mineral yün yalıtım dolgusu ve perfore sac yüzeyi sayesinde gürültüden uzak, sağlıklı ve konforlu ortamlar yaratarak olumsuz süreçlerin (iş kazası vb.) önüne geçer.

            Sandviç panellerde dolgu malzemesi olarak;

Poliüretan (PUR), “Özel üretim koşullarında, katalizör maddelerle yüksek basınç altında polyol ve izosiyanat ana bileşenlerinin karışımı ile oluşturulan sert köpük dolgusudur. Poliüretan kapalı hücre yapısına sahip olduğu için, ısı yalıtımında oldukça iyidir ama su emme özelliği yoktur. İçerisinde bakteri üremez. Mekanik performansı yüksek basma dayanımı sayesinde oldukça yüksektir.”

Poliizosiyanürat (PIR), “Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinin farklı karışım miktarlarında kimyasal reaksiyona girmesi, poliizosiyanürat olarak yeni bir makro molekül yapısı oluşturur. Yapısındaki farklılıklar nedeniyle poliizosiyanürat sert köpük, poliüretanın yangına dayanma kapasitesini geliştirilip, artırılmış halidir. Poliüretana kıyasla, herhangi bir yangın durumunda duman oluşumu oldukça düşüktür.”

Mineral Yün, “Elyaf, inorganik kayalar ve diğer inorganik oksitlerin yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen yün veya elyaf olarak bilinir. Açık hücreli ve lifli mineral yün, ses yalıtımı ve yangına dayanımı için mükemmel bir seçimdir.PUR ve PIR’dan daha düşük ısı yalıtım değerine sahiptir. Mineral yün yalıtım malzemesini, özellikle yüksek ses yalıtımı gerektiren yapılarda ve yangın riski taşıyan veya yanıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu alanlarda kullanabilirsiniz.”

Ekspande Polistiren (EPS), “Petrolden elde edilen termoplastik, ekspande polistiren olarak bilinir. Küçük tanecikli bir yapısı vardır. Pentan gazı ile işlem gören EPS, içinde bulundukları kalıbın şeklini alır. Ekspande polistiren, blok haline getirildikten sonra levhalar halinde kesilerek kullanılmaktadır.”

Sandviç panel yüzeylerinde kullanılacak metal alt katman, boya türü ve renk seçimleri, yapınızın işlevi, maruz kalacağı çevre koşulları, estetik ve finansal gereksinimleri gibi faktörlere göre belirlenmelidir. Sandviç panellerin yalıtım tabakasını korumak ve yapısal dayanımını artırmak için galvaniz sac en çok tercih edilen alt katmandır. Yüksek otomasyonlu kesintisiz hatlarda galvanizlenmiş sac, 100 gram/m2’den 275 gram/m2’ye kadar çinko tabakasıyla sıcak daldırma yöntemiyle kaplanır.

Sandviç paneller, endüstriyel alanlarda, sosyal alanlarda, askeri, zirai, prefabrik yapılar, şantiye binaları gibi birçok alana uygulanabilir. Eni 111 cm’dir ve projenizin gerektirdiği ölçülerde üretilmektedir.

Sandviç panelin ebatlarını belirlemek için yalıtım kalınlığı da dikkate alınmalıdır. Yapınızın özelliklerine göre, dolgu türleri ve kalınlıkları seçilmelidir.

Sandviç, çatı ve cephe panellerinin çatı ve cephe yalıtım türüne göre kalınlıkları;

PUR / PIR yalıtım tipinde 40 mm ile 200 mm,

Mineral Yün yalıtımında 50 mm ile 150 mm,

EPS yalıtımında ise 40 mm ile 150 mm arasında değişmektedir.

Soğuk depo panellerinde PUR/PIR yalıtım kalınlıkları 80 mm’den 200 mm’ye kadar değişmektedir.

Dünya nüfusu ve yapı tedariklerinin artışı dikkate alındığında, panellerin ekoloji ve uzun ömürlülük açısından zaman içerisinde Dünya’da daha yaygın kullanılması gerekliliği kaçınılmazdır.