Su Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi

Su Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi

Su Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi


  • Deniz ürünleri, besin bileşenleri bakımından en değerli besin maddesidir. Yüksek protein içeriği, doğada bulunan hemen hemen tüm amino asitlerin varlığı, vitamin açısından zengin, biyolojik değeri yüksek su ürünlerini değerli kılar.
  • Deniz ürünleri, değerinin yanı sıra, mevcut besinler içinde en hızlı bozulan ve en hızlı kokuşan besin maddesidir. Deniz ürünü yakalandıktan sonra uygun koşulları taşıyan soğuk hava depolarında tutulmazsa birkaç saat içinde pis kokabilir.
  • Bu nedenle deniz ürünleri muhafaza edildikten veya hasat edildikten sonra uygun tekniklerle korunmalı (soğuk oda şoklama yöntemi), taşınmalı ve işlenmelidir.
  • Besinlerin soğuk hava depolarında şoklanması sırasında dondurma yöntemi, oluşan buz kristallerinin büyük etkilerinden dolayı muhafaza edilmesinde önemli bir etkendir. Besin maddesi soğuk odalarda doğru yöntemlerle şoklanıp hızla dondurulursa, özellikle -10 C ile -50 C aralığında kısa sürede geçilirse, kristalleri küçük olur. Kristaller hücre içinde kalır.Hücre zarını parçalamaz.Hücreler arasındaki bağ dokularını koparmaz.
  • Besinlerdeki bağ doku ve hücre parçalanmadığı için besin maddesinin kalitesi korunmuş olur.