Süt Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi

Süt Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi

Süt Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi


  • Sütün doğrudan tüketime sunulabilmesi için, kontrollü koşullarda ısıl işleme tabi tutulması ve böylece halk sağlığı açısından güvenilir hale getirilmesi gerekmektedir. Çiğ süt üretim koşulları ne kadar iyi olursa olsun, sütte değişik türde ve sayıda mikroorganizmaların bulunması kaçınılmazdır.
  • Mikroorganizmalar, uygun koşullar altında çiğ sütte kısa sürede çoğalarak sütün niteliklerinin bozulmasına ve sonuçta tüketilemez hale gelmesi yol açabilirler.
  • Çiğ sütte,ayrıca patojen yani insanlarda hastalık yapan mikroorganizmalar da bulunabilir.
  • Kontrollü ısı uygulaması ile patojen mikroorganizmalar tamamen yok edilir. Bu sayede sütün niteliklerini bozan diğer mikroorganizmalar da çok büyük oranda yok edilmiş olur.
  • Böylece süt mikrobiyolojik olarak güvenilir bir hale getirilir. Fakat aynı zamanda besin değerinin zarar görmemesi, tadı ve kokusu başta olmak üzere doğal niteliklerinin mümkün olan en üst düzeyde korunması sağlanmalıdır. Bu durum ancak doğru şartlandırılmış soğuk hava depolarında mümkündür.
  • Yukarıda ürünün kalite ve kimyasal yapısının korunabilmesi adına belirtilen tüm şartlar ancak uygun soğuk odalarda muhafazası, işlenmesi ile sağlanabilir.